CÍRKEVNÍ SVATEBNÍ OBŘADY

Zde se dozvíte, co je potřebné udělat pro církevní svatební obřad v Břevnovském klášteře

Církevní sňatek katolického obřadu je možné uzavřít pouze v kostele svaté Markéty. Protože každý sňatek je záležitostí individuální, je nezbytné projednat všechny potřebné náležitosti s panem farářem.

Pro snoubence, kteří nejsou pokřtění, lze v areálu kláštera uspořádat civilní svatební obřad. Pro tyto účely jsme pro vás připravili dvě varianty.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově

Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov
tel. 220 406 111 (fortna kláštera), v níže uvedených úředních hodinách 220 406 232 (fara)

Administrátor farnosti (farář): P. Václav Snětina O.S.B.
GSM: 605 319 960
e-mail: farnost@brevnov.cz
úřední hodiny na faře: úterý, čtvrtek, pátek 8.30–11.30

Farní vikář (kaplan)
P. Bruno Maria Giacintov, O.S.B.
GSM: + 420 776 075 970
 
Farní vikář (kaplan)
P. Cyril Havel, CFSsS

úřední hodiny na faře: pondělí 15.00–17.00

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Markéty
           neděle         7.30   9.00   18.00
všední dny  7.00   18.00

 

Ověřeno MonsterInsights